სხვა ინფორმაცია
23 / მარ / 2016
სამუშაო ჯგუფი 5 : სოციალური დიალოგი

  • აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის (სსფ) მეხუთე სამუშაოჯგუფის მიზნები:
  • ანალიტიკური დოკუმენტების მომზადება სოციალური დიალოგის და სოციალური პოლიტიკის შესახებ;
  • შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციების რატიფიცირების ინიცირება;
  • შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებების ინიცირება და ლობირება;
  • ქმედითუნარიანი შრომის ინპექციის შექმნა;
  • სახელმწიფო პროგრამების და მთავრობის სამოქმედო გეგმების მონიტორინგი;
  • სოციალურ სფეროში კონკრეტული რეკომენდაციების მომზადება მთავრობისადმი
FaceBook Twitter ელფოსტაბეჭდვა
ავტორიზაცია

დონორები